Jak poprawić komfort w pracy, oświetlenie ma znaczenie
Dobre warunki w pracy zdalnej i stacjonarnej. Jakie czynniki decydują o komforcie naszej pracy. Co możemy zrobić sami, pracując w domu, a czego wymagać od pracodawcy? Pomocna na pewno jest znajomość przepisów BHP oraz innych rozporządzeń i ustaw w zakresie prawa pracy. 


Bezpieczne warunki pracy w handlu i w magazynach 


Praca w handlu i  dystrybucji, często niedoceniana i z minimalnym wynagrodzeniem. Wymaga dużego zaangażowania zarówno fizycznego i umysłowego od pracownika. Szczególnie obciążająca, stwarza duże ryzyko wypadków i kontuzji. Nigdy nie myślimy o tych, których praca jest dla nas nie widoczną, o osobach pracujących w dużych halach magazynowych, kierowcach samochodów dostawczych, operatorach wózków widłowych. Dzięki nim możemy wygodnie sięgnąć po towar prosto z półki, czasami narzekając na długie kolejki w sklepie. Pracownicy Ci nie tylko wykonują ciężką pracę fizyczną, ale też spoczywa na nich odpowiedzialność materialna za powierzone im towary. 

Lampy magazynowe led 


Na wydajność i skupienie pracowników wpływ ma wiele czynników. Miejsce pracy musi być przede wszystkim bezpieczne i komfortowe. Żaden pracownik nie będzie wydajnym, jeśli miejsce pracy nie spełnia podstawowych norm w zakresie temperatury, oświetlenia, funkcjonalności powierzchni roboczej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki oraz narzędzia niezbędne do wykonywania danej pracy. O tym wszystkim decyduje szereg przepisów BHP. Budynki hal magazynowych muszą spełniać określone normy, aby zapewnić pracownikom dobre warunki do pracy niezbędne jest doskonałe oświetlenie magazynów led . 

Dobre warunki w pracy zdalnej


Pracując zdalnie w domu sami mamy wpływ na warunki pracy. Możemy pracować z kanapy, ale bądźmy szczerzy, to nie jest zdrowe dla naszego kręgosłupa. Odpowiednie biurko i krzesło to podstawa. Warto zaopatrzyć się w odpowiednią lampę do pracy. Część lub całość tych kosztów może ponieść pracodawca. Skoro pracujemy w domu, to sami decydujemy jak sobie urządzić Home Office. Na biurku powinien panować ład i porządek, nic nie powinno rozpraszać naszej uwagi. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku pracy stacjonarnej, to pracodawca decyduję o warunkach w jakich wykonujemy powierzone nam zadania. 


artykuł zawiera promocję

Komentarze

Prześlij komentarz

instagram @retromama.blog

Copyright © Retromama.blog